Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Anystee:Phủ nhận chung

ANYSTEE KHÔNG ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

Anystee là một trang kiến thức nối mạng với nội dung mở được cập nhật bởi những người dùng. Đó là một tập thể tình nguyện bao gồm nhiều cá nhân có chung mục đích xây dựng một nguồn chung về kiến thức của nhân loại. Cấu trúc của nó cho phép các thành viên với một kết nối vào mạng Internet có thể được sửa đổi nội dung ở đây. Vì thế, xin được hiểu rằng những gì tìm được ở đây không nhất thiết là đã được duyệt soát qua bởi những nhà chuyên môn với hiểu biết cần thiết để cung cấp cho bạn những thông tin hoàn hảo, chính xác và đáng tin cậy.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy những thông tin giá trị và chính xác từ Anystee, nhưng dù sao, xin được hiểu rằng Anystee không thể đảm bảo, trong bất kỳ trường hợp nào, giá trị pháp lý của thông tin được tìm thấy ở đây. Nó có thể vừa bị thay đổi, phá hoại hoặc sửa đổi bởi những người mà quan điểm của họ không tương xứng với khoảng tin tức của một vấn đề đặc biệt mà bạn đang quan tâm nghiên cứu. Chúng tôi đang tìm tòi những phương thức để chọn lọc và nêu bật những phiên bản đáng tin cậy hơn của các bài viết, tuy nhiên điều này không bảo đảm khả năng có thể thông tin đã bị sửa đổi một cách không chính xác ngay trước khi bạn xem chúng.

Không ai trong các tác giả, các cộng tác viên, các nhà sáng lập, các quản trị viên, các nhà điều hành hệ thống, hoặc bất cứ ai có bất kì liên hệ gì với Anystee có thể chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của bất cứ thông tin sai lệch hay không cập nhật hoặc về việc sử dụng những thông tin lấy được hoặc kết nối từ những trang web này.

Xin chắc chắn rằng bạn hiểu là những thông tin được cung cấp ở đây theo một cách tự do, và rằng không có bất cứ một thoả ước hay hợp đồng gì được ký kết giữa bạn và những chủ nhân hoặc những người sử dụng website này, những chủ nhân của các máy chủ chứa nó, những cộng tác viên riêng rẽ của Anystee, những quản trị viên, điều hành viên hoặc bất cứ những ai có bất kì một liên hệ gì đến công trình này hoặc những công trình phụ cận là đối tượng cho những luận cứ của bạn để trực tiếp chống lại họ. Bạn đang được cung cấp một chứng chỉ giới hạn để sao chép bất kì điều gì từ website này; nó không tạo ra hoặc hàm ý cho bất cứ một khế ước hoặc khế ước phụ về trách nhiệm pháp lý cho phía Anystee hoặc bất cứ đại diện, thành viên, sáng lập viên hoặc những người dùng khác.

Bất cứ các nhãn hiệu, thương hiệu phục vụ, nhãn hiệu chung, bản quyền thiết kế, bản quyền cá nhân hoặc những bản quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong các bài viết trên Anystee là tài sản của chủ sở hữu của chúng. Sự sử dụng chúng ở đây không có nghĩa là bạn có thể dùng chúng cho bất cứ mục đích nào khác, việc bạn tái sử dụng chúng phải tuân thủ mục đích của các tác giả gốc của các bài viết ở Anystee dưới hệ thống chứng chỉ CC BY-NC-ND 2.5. Nếu không đề cập cụ thể thì các trang Anystee không bảo trợ hoặc liên kết với chủ nhân của các bản quyền trên và cũng như Anystee không thể cho phép bất cứ quyền sử dụng các tài liệu được bảo chứng. Bạn sử dụng các tư liệu này với sự mạo hiểm của chính bạn.

Xin lưu ý rằng những thông tin tìm thấy ở đây có thể vi phạm đến luật pháp của quốc gia hoặc phạm vi pháp lí của nơi mà bạn đang xem những thông tin này. Anystee không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, Anystee không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ vi phạm tiềm ẩn đối với những luật lệ ấy nếu bạn kết nối với tên miền này hoặc sử dụng bất cứ thông tin ở đây dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn cần cố vấn cụ thể (ví dụ như y tế, pháp luật, tài chính, hoặc sự quản lý về rủi ro) xin hãy liên hệ với những nhà chuyên môn có bằng cấp hoặc kiến thức trong lĩnh vực đó.

Anystee không được duyệt soát đồng nhất; trong khi người đọc có thể sửa chữa những lỗi sai hoặc xóa bỏ những đề nghị thiếu chính xác họ không có nhiệm vụ pháp lý để làm việc ấy và vì vậy tất cả thông tin đọc được ở đây thì không hàm chứa bất kỳ sự bảo đảm về tính thích hợp cho bất cứ mục đích sử dụng nào.

Không thể có đòi hỏi bồi thường do hậu quả từ Anystee, vì nó là một tập thể tình nguyện của các cá nhân được xây dựng một cách tự do để tạo ra những nguồn mở liên mạng cho các tài nguyên về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và giáo dục. Những thông tin này được cung cấp cho bạn miễn phíkhông có một thoả ước hoặc đồng tình giữa bạn và Anystee về việc bạn sử dụng hoặc sửa đổi những thông tin này vượt quá CC BY-NC-ND 2.5; cũng như không có bất cứ ai tại Anystee chịu trách nhiệm nếu ai đó thay đổi, hiệu đính, sửa chữa hoặc xoá bỏ bất cứ thông tin mà bạn lưu lại trên Anystee hoặc những công trình liên quan.

Cảm ơn bạn đã dành thì giờ để đọc qua trang này, và xin hãy tận hưởng những gì bạn tìm được tại Anystee.

Mọi thông tin đóng góp, góp ý xin liên hệ với BQT theo địa chỉ email: anystee.comAnystee-At-char.pnggmail.com

Xin chân thành cảm ơn!

Xem Anystee:Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Xem thêm về Anystee trên Facebook