Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Anystee:Quyền tác giả

Quyền tác giả
Anystee.com-Cc-by-nc-nd-2.png

Các bài đọc trên Anystee và phần lớn các hình ảnh cũng như những tài liệu đều có bản quyền dựa theo các hình thức khác nhau, chi tiết được nêu tại từng bài viết.

Nhìn chung, các thông tin trên Anystee được phát hành theo giấy phép Creative Commons: Attribution - NonCommercial - NoDerivs 2.5 License (Ghi công - Phi thương mại - Không phái sinh). Nghĩa là mọi người có thể sử dụng miễn phí các nội dung trên Anystee với điều kiện phải phát hành cũng dưới giấy phép tương tự và:

  • Ghi công: Ghi rõ nguồn gốc, tác giả.
  • Phi thương mại: Không được phát hành nhằm mục đích thương mại.
  • Không phái sinh: Mọi hình thức sửa đổi đều phải có sự đồng ý của các tác giả.

Anystee tôn trọng tác giả và bản quyền, tuân thủ quyết định của tác giả, nhà xuất bản đối với các tác phẩm thuộc tác quyền của họ. Các tác phẩm được giới thiệu trên Anystee được sưu tầm từ nhiều nguồn, chia sẻ phi lợi nhuận.

Chúng tôi quan niệm kiến thức là tài sản của nhân loại, vì vậy, chúng tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc chuyển ngữ, sắp xếp, tổ chức các kiến thức. Chúng tôi sẽ rất vui và cảm thấy vinh dự khi các bài viết của chúng tôi được lan tỏa hay có ích cho bạn với các mục đích như nghiên cứu, trích dẫn... Tuy nhiên, xin đừng sao chép các bài viết mà không ghi rõ nguồn gốc, như thể chúng là của bạn. Chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng lời hay ý đẹp và những hành động tử tế, vậy xin bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, như tôn trọng công sức của người khác.

Xem lời từ chối trách nhiệm về nội dung của các trang để biết thêm tin tức.

Xem thêm về Anystee trên Facebook