Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Anystee:Quy định quyền riêng tư

Quy định quyền riêng tư

Xin cảm ơn bạn đã tới thăm Anystee.com. Sau đây là Chính sách riêng tư của Anystee.com, cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Khi truy cập và sử dụng Anystee.com, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung trong chính sách. Nếu bạn không đồng ý với chính sách của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn không sử dụng trang web.

1. Các thông tin cá nhân được thu thập

Anystee.com không yêu cầu và không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn khi bạn sử dụng trang web, trừ trong trường hợp bạn gửi bình luận về bài viết cho chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn để bình luận được đăng tải dưới tên khuyết danh, sử dụng tên thật, hay sử dụng bút danh, tên nick. Bạn cũng có thể lựa chọn hiển thị hoặc không hiển thị email/facebook/blog bên cạnh tên đăng tải. Nếu bạn không xác định rõ các thông tin trên khi gửi bình luận, nếu được đăng tải, bình luận sẽ mặc định được đăng tải với người bình luận là Khuyết danh, và không hiển thị email/facebook/blog.

2. Các thông tin phi cá nhân được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin phi cá nhân về bạn (Thông tin được thu thập) như IP, trình duyệt, hệ điều hành, URL dẫn tới Anystee.com, cách bạn sử dụng trang web, thời gian bạn sử dụng trên Anystee.com và các thông tin chung, phi cá nhân khác. Những thông tin này thường không thể sử dụng để xác định bạn là ai.

3. Cách sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin được thu thập cho nhiều mục đích, dĩ nhiên, mục đích quan trọng nhất vẫn là sử dụng các thông tin này để phục vụ cho công việc Quản trị trang web, theo dõi hoạt động của trang web và nhằm cải thiện nội dung, hình thức trang web để đem đến sự thuận tiện và lợi ích nhất cho người sử dụng trang web.

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin được thu thập với các nhà cung cấp dịch vụ cho trang web. VD: Nhà cung cấp hosting của website có thể lưu trữ các thông tin phi cá nhân của người tới website dưới dạng file log, hay Google Analytics, sử dụng cookie để cung cấp các phân tích, các thông tin vô danh về tập người sử dụng website.

Các thông tin về địa chỉ email/blog/facebook, tên đăng tải khi bạn gửi bình luận bài viết cho chúng tôi chỉ nhằm phục vụ cho việc đăng tải bình luận. Chúng tôi lưu trữ các thông tin này chỉ khi có sự đồng ý của bạn, trong trường hợp bạn không muốn đăng tải bình luận dưới danh nghĩa Khuyết danh. Chúng tôi không lưu trữ những thông tin này dưới dạng danh sách, và không cung cấp chúng cho Bên thứ ba.

4. Cookie

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp bạn dễ sử dụng trang web hơn và chúng tôi khuyên bạn cho phép điều này để bạn có thể tận dụng hết lợi ích của nó. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình, hoặc thiết lập chặn cookie từ trang.

5. Các trang web của Bên thứ ba

Trên website có thể có liên kết với các trang web của Bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về cách mà các website của Bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Việc bạn tương tác với các trang mạng xã hội sẽ theo chính sách riêng tư của các trang mạng xã hội này.

6. Luật pháp

Cho dù trí tuệ của chúng tôi không đủ cao siêu để tư duy ra được điều tra tội phạm thì có liên quan gì tới việc đọc bài viết, Anystee.com luôn sống và làm việc theo pháp luật, vậy nên chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho Bên thứ ba nếu điều này là do luật pháp yêu cầu, như trong điều tra tội phạm, trong các vụ kiện, hay trong các vấn đề pháp luật khác.

7. An toàn thông tin

Chúng tôi luôn hết sức coi trọng việc giữ gìn an toàn thông tin cho website. Tuy nhiên, ta không thể biết chắc khi nào thì sự cố có thể xảy ra, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn luôn luôn sử dụng các Phần mềm chống virus, chống spyware, Tường lửa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa về An ninh mạng. Nếu bạn phát hiện bất cứ dấu hiệu nào khả nghi về An toàn thông tin, an ninh mạng liên quan tới website, xin hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

8. Người sử dụng là trẻ em

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của trẻ dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, xin đừng gửi bất cứ thông tin cá nhân nào tới chúng tôi, kể cả bình luận và tên đăng tải bình luận.

9. Sửa đổi cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật Chính sách riêng tư này bất cứ lúc nào, và bản thay đổi sẽ được đăng tải thay thế cho phiên bản cũ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp ngày tháng mà Chính sách này có hiệu lực để giúp bạn xác định liệu Chính sách riêng tư có thay đổi kể từ lần cuối bạn vào trang web không. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách riêng tư mới, xin ngừng sử dụng website.

10. Liên hệ

Mọi thắc mắc về Chính sách riêng tư này, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua anystee.comAnystee-At-char.pnggmail.com.

Xem thêm Anystee:Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Xin cảm ơn!

Xem thêm về Anystee trên Facebook