Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Bằng tiến sĩ/3

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp trong Khoa học máy tính tháng sáu tới. Em muốn tiếp tục học tập ở Mĩ để lấy bằng tiến sĩ. Em cần chuẩn bị cái gì? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Nếu em muốn tiến thêm giáo dục của em ở Mĩ em cần biết trường nào để xin vào và điều tra về các yêu cầu của họ một cách cẩn thận TRƯỚC KHI nộp đơn xin vào. Em phải xin vào nhiều trường vì việc nhận vào bằng cấp chuyên sâu là rất cạnh tranh. Với bằng tiến sĩ, em phải chọn các đại học nghiên cứu tốt nhất vì điều em học ở đó sẽ xác định ra tương lai của em. Em cần đọc nhiều bài báo về lĩnh vực em muốn nghiên cứu để tìm ra về xu hướng, nhu cầu công nghiệp, cũng như thị trường việc làm. Nếu cần, em có thể hỏi các câu hỏi với những người đang làm việc trong khu vực đó. Là sinh viên, em có thể hỏi nhiều câu hỏi nhưng em cần chuẩn bị câu hỏi của em một cách cẩn thận. Em có thể hỏi cách họ đã bắt đầu, tại sao họ học trong khu vực đó, loại dự án nào họ làm việc, họ ước muốn cái gì họ đã làm, và lời khuyên nào họ có thể cho em.

Sau khi được nhận vào, em phải được chuẩn bị để thành công. Quản lí thời gian là mấu chốt cho nên em phải đặt mục đích nghề nghiệp của em và cống hiến mọi thứ cho việc học. Trong chương trình bằng chuyên sâu, em phải biết rõ các giáo sư vì họ có thể chỉ hướng cho em tới mục đích giáo dục của em. Tất nhiên, em không thể phụ thuộc vào giáo sư của em để giúp em nếu họ không biết em. Phần lớn các giáo sư đều bận rộn với hoạt động nghiên cứu của họ cho nên em phải biết về họ trước. Em phải đọc về nghiên cứu của họ, và bằng việc biết tri thức chuyên gia của họ, em có thể hỏi xin lời khuyên của họ. Cách tốt nhất để biết họ là xem xét làm việc cho họ như người trợ lí nghiên cứu. Bằng việc làm việc cho họ, em sẽ có cơ hội học thêm và kết nối bản thân em với những ý tưởng mới và các giáo sư khác. Mọi chương trình tiến sĩ đều bao gồm nghiên cứu cho nên em phải được chuẩn bị trước về thời gian. Em phải được chuẩn bị và lựa chọ nghiên cứu của em ngay khi em sẵn sàng.

Phần lớn các lớp trong chương trình bằng chuyên sâu đều nhỏ nhưng cạnh tranh là cao. Nhiều lớp được tổ chức như nỗ lực nhóm cho nên em phải chọn các thành viên tổ một cách cẩn thận. Biết tổ của em và chắc rằng tất cả họ đều có chung mối quan tâm của em. Sẵn lòng nhận thách thức trong lớp, không lựa chọn bất kì phân công nào dường như dễ dàng vì em đang học các kĩ năng đặc biệt. Phân công dễ dàng sẽ chẳng dạy cho em điều gì. Trong chương trình này, em phải làm việc chăm chỉ để học vì em sẽ trở thành “Chuyên viên” trong một lĩnh vực.

Em cũng cần chuyển nghiên cứu của em vào bài báo để được công bố trong một tạp chí hàn lâm hay chuyên nghiệp. Điều này là quan trọng để em được thừa nhận và chứng tỏ rằng em là “Chuyên viên”. Cần được tham gia vào các hoạt động chuyên nghiệp hay các uỷ ban để tiến xa hơn nghề nghiệp của em. Em phải chứng tỏ rằng em có thể làm được nhiều hơn chỉ đi theo các phương hướng. Em phải biểu diễn tri thức chuyên gia của em, tham vọng và khả năng lãnh đạo, để giải quyết vấn đề. Em phải chắc rằng bằng cấp chuyên sâu sẽ không cho em việc làm mà nó phải mở ra cánh cửa cơ hội cho em vì em có kĩ năng.

English version

Full article: The Ph.D degree part 3

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Anystee.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook