Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 27/12/2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

 1. Chương trình tổng thể Đã hoàn thành
 2. Chương trình môn Ngữ văn Đã hoàn thành
 3. Chương trình môn Toán Đã hoàn thành
 4. Chương trình môn Giáo dục Công dân
 5. Chương trình môn Tự nhiên và xã hội
 6. Chương trình môn Lịch sử và Điạ lý cấp tiểu học
 7. Chương trình môn Lịch sử và Địa lý THCS
 8. Chương trình môn Lịch sử Đã hoàn thành
 9. Chương trình môn Địa lý
 10. Chương trình môn Khoa học Đã hoàn thành
 11. Chương trình môn Khoa học tự nhiên
 12. Chương trình môn Tiếng Đức
 13. Chương trình môn Tiếng Hàn
 14. Chương trình môn Tiếng Nga
 15. Chương trình môn Vật lí Đã hoàn thành
 16. Chương trình môn Hóa học Đã hoàn thành
 17. Chương trình môn Sinh học Đã hoàn thành
 18. Chương trình môn Công nghệ Đã hoàn thành
 19. Chương trình môn Tin học Đã hoàn thành
 20. Chương trình môn Âm nhạc
 21. Chương trình môn Mĩ thuật
 22. Chương trình môn Giáo dục thể chất
 23. Chương trình môn Hoạt động trải nghiệm
 24. Chương trình môn Tiếng Anh 1_2
 25. Chương trình môn Tiếng Anh 3_12
 26. Chương trình môn Tiếng Nhật
 27. Chương trình môn Tiếng Pháp
 28. Chương trình môn Tiếng Trung

Nguồn

Xem thêm về Anystee trên Facebook