Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Học kĩ năng Big Data ở đâu?

Học kĩ năng Big Data ở đâu?

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính. Em muốn học thêm về Big Data nhưng em cần kĩ năng nào để kiếm được việc làm trong khu vực này? Em có thể học những kĩ năng này ở đâu? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Có vài phân loại trong nghề nghiệp về Big Data tuỳ theo bằng cấp và kĩ năng. Tuy nhiên tất cả chúng đều hội tụ vào phân tích khối lượng lớn dữ liệu với đa dạng kiểu để tìm ra xu hướng và hình mẫu mà có thể tiết lộ thông tin có giá trị nào đó. Thông tin như vậy có thể cung cấp ưu thế cạnh tranh hơn các đối thủ cạnh tranh khác trong ích lợi kinh doanh. Mục đích của Phân tích dữ liệu lớn là giúp công ty dùng những thông tin này để ra quyết định doanh nghiệp tốt hơn.

Phân tích dữ liệu lớn thường bắt đầu với thu thập và phân tích “dữ liệu có cấu trúc” nội bộ được lưu trong cơ sở dữ liệu của công ty cho nên các kĩ năng bạn cần là: Quản trị cơ sở dữ liệu, học máy, và khai phá dữ liệu (những kĩ năng này thường được dạy trong chương trình Quản lí hệ thông tin). Bước tiếp là thu thập và phân tích dữ liệu “phi cấu trúc” bên ngoài từ các nguồn khác như Internet. Bởi vì những dữ liệu này là phi cấu trúc và không được xác định, bạn không thể dùng các công cụ hiện có của cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu mà cần công nghệ khác được thiết kế để giải quyết chúng như cơ sở dữ liệu NoSQL database, Hadoop và MapReduce. Vì những thứ này còn mới, ít đại học dạy chúng. Tuy nhiên, để làm cho chúng thành sẵn có cho mọi người muốn học, nhiều giáo sư đã quyết định đưa các môn học đào tạo của họ lên trực tuyến như một phần của Các môn học trực tuyến mở cho quần chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs) mà bạn có thể truy nhập và học mà không phải trả tiền gì.

California Institute of Technology: http://work.caltech.edu/telecourse.html

Học Hadoop: http://hadoop.apache.org

Môn Big Data từ Coursera University: https://www.coursera.org

Các môn edX từ Harvard University and Massachusetts Institute of Technology (MIT): https://www.edx.org

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook