Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Học kĩ năng mới/4

Hôm qua tôi nhận được một email từ một người phát triển phần mềm: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và đã làm việc cho một công ti lớn trong ba năm, việc của em là hỗ trợ cho Hệ thống thông tin và bảo trì mặt hậu của website của công ti em. Tuy nhiên, đọc blog của thầy làm cho em lo nghĩ về tương lai của em. Em cần lời khuyên của thầy về làm cái gì tiếp. Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho người kĩ thuật là không tiếp xúc với xu hướng công nghệ. Có nhiều người thấy thoải mái với việc làm của họ và điều họ làm mà không nghĩ mấy về xu hướng hiện thời mãi cho tới khi quá muộn. Điều quan trọng cho bất kì người kĩ thuật nào là thường xuyên tìm ra các cơ hội để học điều mới, qua phân công việc mới và đào tạo mới. Nếu bạn tin việc làm hiện thời của bạn không giúp cho bạn tiến lên, đó là lúc tìm những cơ hội mới, hoặc bên trong hoặc bên ngoài công ti của bạn.

Bao nhiêu người đọc về những thứ phát kiến và ước muốn rằng họ làm việc trên điều đó? Cho dù bạn là giỏi trong việc làm của bạn, nhưng cái gì xảy ra khi kĩ năng của bạn không được cần trong tương lai gần? Trong thời đại thay đổi nhanh chóng này, bạn không thể đứng yên mà phải liên tục học để giữ cho kĩ năng của bạn được hiện thời và tìm những cơ hội mới làm lợi cho bạn. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, bạn cần phát triển các kĩ năng mềm phụ thêm như kĩ năng cộng tác, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng trình bày, v.v. và giúp cho công ti bạn cải tiến hiệu quả và năng suất của nó.

Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này, mọi công ti đều phải thay đổi nhanh chóng để duy trì sống động. Với việc đưa vào Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có nhiều thay đổi hơn trong tương lai gần cho nên hoặc bạn học những thứ mới và tạo ra tiến bộ, hoặc việc làm của bạn có thể mất đi hay bị thay thế bởi robots hay các công nghệ khác. Trong hai năm qua, tôi đã thấy nhiều việc làm bị thay thế bởi tự động hoá, và nhiều việc làm chuyển sang cho các công ti dịch vụ mây. Theo ý kiến tôi, dịch vụ tính toán mây sẽ bùng nổ ở nhiều nước và nhiều Hệ thống thông tin nội bộ sẽ sớm được chuyển ra ngoài sang các công ti tính toán mây. Nếu công ti của bạn lập kế hoạch làm điều đó, việc làm của bạn có thể sớm mất đi. Để chắc rằng việc làm của bạn là an toàn, bạn sẽ cần biết nhiều hơn về tính toán mây. Nếu việc làm của bạn là một hoạt động mà có thể bị thay thế bởi một “chương trình AI khôn” thì đó là lúc học nhiều hơn về AI và học máy. Với bạn thì cải tiến kĩ năng của bạn để là công nhân có giá trị là tốt hơn việc công ti của bạn làm quyết định để bạn ra đi.

Bạn có thể không đồng ý với tôi vì bạn có thể thấy bản thân bạn đang đối lập với thay đổi khi bạn vẫn tin rằng việc làm của bạn là an toàn trong thời gian hiện tại. Nhưng nhìn vào thay đổi nhanh chóng trên thế giới ngày nay đi. Với phát kiến công nghệ, cách tiếp cận và giá trị của nhiều doanh nghiệp đã thay đổi nhanh hơn nhiều so với trước đây. Riêng một mình nước Mĩ quãng 75% các công ti lớn đã mất đi chỉ trong vài năm vì họ quá chậm không thay đổi kịp và không thể cạnh tranh được với những công ti hội tụ vào công nghệ năng nổ như Google, Amazon, Wall-Mart, và Costco v.v. Bạn có thể biện minh rằng điều đó không xảy ra ở nơi bạn sống, nhưng nó có thể sớm xảy ra hơn là bạn nghĩ. Lời khuyên của tôi là giữ việc học những điều mới và giữ cho kĩ năng của bạn được hiện thời với xu hướng này. Tôi biết rằng việc học cả đời có thể không được dạy trong trường của bạn nhưng điều đó là cần thiết trong thế giới cạnh tranh toàn cầu này. Nếu bạn đã không học cái gì mới, thì xem xét tìm ra cách học kĩ năng mới nào đó trước khi quá muộn.

English version

Full article: Learning new skills part 4

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Anystee.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook