Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Ngôn ngữ lập trình

Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất hỏi tôi: “Em nên học ngôn ngữ lập trình nào để có được việc làm tốt trong công nghiệp máy tính? Em sợ điều em học ở trường hôm nay có thể lỗi thời vào lúc em tốt nghiệp. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Nếu em giỏi một ngôn ngữ lập trình, em có thể học ngôn ngữ lập trình khác một cách nhanh chóng. Theo một điều tra gần đây của Hội máy tính (ACM), ngày nay Python đã vượt qua Java là ngôn ngữ được dùng hàng đầu trong công nghiệp máy tính. Hiện thời, nhiều đại học Mĩ đang chuyển sang Python như ngôn ngữ dạy chính thức, nhưng Java vẫn là ngôn ngữ ưa chuộng ở nhiều nơi. Sự kiện Python được dạy rộng rãi vì nó là ngôn ngữ được dùng trong trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệuHọc máy. Nhưng Java và JavaScript vẫn là phổ biến trong phát triển web và tính toán vạn năng.

Có nhiều việc làm tốt trong công nghiệp máy tính, tuỳ theo kĩ năng của em và điều em muốn làm. Chẳng hạn, làm việc như Nhà khoa học dữ liệu, Người phân tích dữ liệu, hay Kĩ sư dữ liệu, em sẽ cần có kĩ năng trong Python, NonSQL, MapReduce, Machine Learning, Khai phá dữ liệu, Phân tích doanh nghiệpQuản lí dự án.

Để làm việc như người thiết kế Web, em sẽ cần có kĩ năng trong Java, JavaScript, Thiết kế giao diện người dùng, Thiết kế đồ hoạ, Kiến trúc thông tin và HTML 5.

Để làm việc như Kĩ sư phần mềm, em sẽ cần có kĩ năng trong C hay C++, Java, Tính toán mây, vòng đời phát triển phần mềm, Phát triển Agile như Scrum; SQL và Quản lí dự án.

Bên cạnh Kĩ năng kĩ thuật, em cũng cần ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh được ưa chuộng hơn) và kĩ năng mềm như trao đổi, làm việc tổ, trình bày, dịch vụ khách hàng, lãnh đạo và chiến lược doanh nghiệp.

English version

Full article: Programming Languages

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Anystee.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook