Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Nghề khoa học máy tính

Nghề khoa học máy tính

Thị trường việc làm cho người tốt nghiệp Khoa học máy tính (CS) đang bùng nổ trên khắp thế giới do thiếu hụt trầm trọng người phát triển phần mềm. Lĩnh vực máy tính đang mở rộng theo nhiều hướng thế bên ngoài mọi dự đoán. Những khu vực mới và lĩnh vực mới được tạo ra mọi năm thêm vào các nhu cầu khẩn thiết. Có những việc làm thậm chí đã không tồn tại năm năm trước đây như người Phát triển di động, Người quản trị an ninh mạng, Người phân tích mạng xã hộiNgười phát triển mạng xã hội v.v. nhưng ngày nay họ đang có nhu cầu cao. Theo một báo cáo công nghiệp, có ba việc làm sẵn có cho mọi người tốt nghiệp CS. Một người quản lí phần mềm nói với các phóng viên: “Vài năm trước đây, chúng tôi rất chọn lọc về người chúng tôi cần thuê. Ngày nay nếu chúng tôi không thuê đủ nhanh, ai đó sẽ thuê mất. Cạnh tranh về người tốt nghiệp CS là dữ dội. Chúng tôi thậm chí đề nghị các việc làm cho sinh viên năm thứ ba để ngăn cản họ làm việc cho công ty khác.”

Các báo cáo về mở ra việc làm CS sẵn có gây sửng sốt lớn. Một khảo cứu năm 2011 nói tới việc thiếu hụt quãng 150,000 vị trí không được lấp đầy ở riêng Mĩ. Báo cáo này ước lượng rằng thế giới sẽ cần quãng 4.5 triệu người phát triển phần mềm để đáp ứng nhu cầu toàn cầu năm 2020. Lí do là thay đổi công nghệ nhanh tới mức không trường nào có thể đào tạo đủ sinh viên để đáp ứng nhu cầu. Mặc dầu nhiều việc làm có thể được rót đầy bởi những người CNTT được đào tạo lại, nhưng không có đủ người đào tạo có phẩm chất để đào tạo họ. Các thành phố công nghệ như San Jose, San Francisco, Boston, Seattle, và Austin có trên 8000 công ty thuê công nhân CNTT "như điên". Nếu bạn vẫn không chắc cần học gì ở đại học, bạn có thể nhìn vào khoa học máy tính như nghề tương lai của bạn.

Ngày nay mọi ngành công nghiệp đều dựa vào công nghệ thông tin. Trong khủng hoảng tài chính, các công ty dừng thuê người và chờ đợi cho tới khi kinh tế phục hồi cho nên nhiều việc đã không được làm. Khi việc phục hồi bắt đầu họ không thể chờ đợi lâu hơn được và đột nhiên mọi công ty đều thuê người ngay, điều tạo ra việc dâng lên trong nhu cầu. Vì mọi doanh nghiệp đều cần phần mềm mới để cải tiến hiệu quả của họ, CNTT trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Đồng thời, thị trường cho nền di động và máy tính bảng cất cánh và đặt thêm nhu cầu về người phát triển phần mềm có kĩ năng. Khu vực phát triển này dẫn tới khu vực khác, tạo ra nhu cầu mới về nhiều công nhân phần mềm hơn. Khi các ngành công nghiệp thấy ích lợi của công nghệ phần mềm mới, họ phải bảo đảm hệ thống của họ dùng những công nghệ mới nhất nữa cho nên họ ưa thích thuê những người mới tốt nghiệp vì người CNTT của họ có thể không có kĩ năng mới nhất.

Việc đưa vào điện thoại thông minh tạo ra nhu cầu cho tích hợp tính toán và viễn thông vì điện thoại bây giờ là máy tính nữa. Xem như kết quả, tích hợp hệ thống và kiến trúc phần mềm đang trở thành "kĩ năng nóng". Với nhu cầu cao thế, phần lớn những người tốt nghiệp CS không phải tìm việc làm vì việc làm phải tìm họ. Người tốt nghiệp CS ngày nay thường có vài công ty chọn từ với lương rất cạnh tranh. Một người mới tốt nghiệp CS có thể làm được $90,000 tới $110,000 đô la một năm tuỳ theo trường họ tốt nghiệp ra. Sinh viên từ các đại học có chương trình đào tạo gióng thẳng với nhu cầu công nghiệp thường làm được nhiều hơn.

Vì công nghệ thay đổi, nhu cầu trong công nghiệp cũng thay đổi, điều yêu cầu đại học phải thay đổi giáo trình của họ nữa. Ngày nay có các xu hướng liên quan mới nổi lên trong Khoa học máy tính mà sinh viên cần chú ý:

Khối lượng phần mềm hại dưới dạng vi rút, sâu v.v. đang tạo ra quan ngại tới mức độ nào đó rằng điều đó bây giờ được coi như mối đe doạ chính cho công nghiệp. Công nghiệp CNTT có yêu cầu khẩn thiết với mọi đại học rằng họ phải chú ý tới vấn đề an ninh và "an ninh tính toán" phải là môn học được yêu cầu cho mọi người tốt nghiệp CNTT. Mặc dầu vấn đề về an ninh thường được dạy trong môn “Nền tảng của kĩ nghệ phần mềm” hay “Nhập môn khoa học máy tính” bằng việc nhắc tới dùng mật khẩu, quyền truy nhập, việc dùng tường lửa, dùng các kĩ thuật mật mã hoá, an ninh dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều vi phạm tới qua việc chú ý không thích hợp tới vấn đề cơ sở như Kĩ thuật lập trình. Không lập trình đúng có thể gây ra lỗi phần mềm bị khai thác được như tràn bộ đệm và các vấn đề liên quan. Bên cạnh an ninh liên quan tới vi phạm web đang tăng, và lại cần được đề cập tới một cách thích hợp. Công nghiệp CNTT khuyến cáo rằng môn "an ninh tính toán" và "viết mã an ninh" cần được dạy cho mọi chương trình đào tạo Khoa học máy tínhkĩ nghệ phần mềm ở đại học.

Phát triển của các bộ xử lí đa nhân đã là đóng góp lớn cho kiến trúc tính toán. Để tận dụng ưu thế mới này đầy đủ, việc đào tạo cần áp dụng tính song hành trong các môn lập trình. Điều này đặt nhấn mạnh lớn hơn vào các nguyên lí, kĩ thuật và công nghệ về song hành trong các môn logic nền tảng và lập trình. Với sự bùng bổ của nền di động và máy tính bảng, có nhu cầu khẩn thiết cập nhật việc đào tạo hiện thời để đưa vào tính năng song hành, và với nhấn mạnh vào các yếu tố song hành. Một yêu cầu như vậy từ công nghiệp đại diện cho dịch chuyển nền tảng hướng tới chú ý nhiều hơn vào song hành như tương lai của mọi yêu cầu giáo trình tính toán.

Việc dùng web là thay đổi chính khác trong các môn tính toán. Công nghiệp CNTT cũng yêu cầu rằng đại học đòi hỏi sinh viên CS xây dựng tri thức trong các khu vực đề cập tới lập trình, kĩ nghệ phần mềm, quản lí dữ liệu, di động, tương tác người máy tính, an ninh và hệ thông minh. Kĩ nghệ Web bây giờ đã nổi lên như một bộ môn mới của CS, và khoa học web đang nổi lên nhanh chóng nữa. Những phát triển này đã giúp làm mờ đi phân biệt truyền thống giữa các khu vực hệ điều hành và mạng/truyền thông. Các chủ đề khác như tính toán trò chơi hay tính toán giải trí, cũng như mô phỏng và mô hình hoá có xu hướng nổi lên nhanh chóng như các bộ môn CS mới khác.

Trong nhiều năm, khoa học máy tính là khu vực hội tụ vào cấu trúc dữ liệu, logic, thuật toán, và ngôn ngữ lập trình nhưng nó đang thay đổi nhanh chóng với những khu vực mới nổi lên, yêu cầu những thay đổi lớn trong cách đại học giáo dục sinh viên của họ. Khi các khu vực mới được cần tới bởi công nghiệp, khi các công nghệ mới đang tiến hoá, sinh viên CS cần hiểu những thay đổi này để giữ cho tri thức và kĩ năng của họ được cập nhật với nhu cầu cao từ công nghiệp.

English version

Full article: Computer Science Career

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Anystee.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook