Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Vị trí kĩ nghệ yêu cầu

Một sinh viên Kĩ nghệ phần mềm hỏi: “Em sẽ tốt nghiệp trong tháng bẩy tới. Em muốn làm việc như một kĩ sư yêu cầu hay người phân tích doanh nghiệp nhưng em không thấy mấy quảng cáo về những vị trí này. Cơ hội cho việc làm này là gì và làm sao em có được kiểu vị trí này? Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Các vị trí kĩ sư yêu cầu, người phân tích doanh nghiệp, và người phân tích hệ thống thường yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người từ bên trong công ti họ để lấp vào những vị trí này thay vì quảng cáo bởi vì việc này yêu cầu tri thức về kinh doanh của công ti và các dự án của họ. Chức năng chính của kĩ sư yêu cầu (R.E) là thu thập, phân tích, làm tài liệu và kiểm nghiệm nhu cầu của khách hàng của họ về các dự án. Vì R.E đại diện cho công ti khi làm việc với khách hàng, họ phải có tri thức giỏi về kinh doanh của công ti để cho họ có thể phổ biến thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ti để đề cập tới nhu cầu của khách hàng. Về căn bản, vị trí R.E thường là việc đề bạt từ bên trong thay vì quảng cáo về mở việc làm.

Công việc kĩ nghệ yêu cầu đòi hỏi nhiều kinh nghiệm về phát triển phần mềm để xác định nhu cầu của khách hàng và biến đổi chúng thành đặc tả yêu cầu mà tổ phần mềm có thể thực hiện. Yêu cầu không rõ hay sai có thể đưa dự án tới thực hiện cái gì đó mà khách hàng không muốn và điều đó là tốn kém cho doanh nghiệp. Một R.E có kinh nghiệm phải có khả năng xác định nhu cầu của doanh nghiệp cũng như lí do để bắt đầu một dự án trong gióng thẳng với kinh doanh của công ti. Do đó bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật R.E cũng phải có kĩ năng mềm tốt như trao đổi, trình bày, cộng tác, phân tích v.v. Một R.E có kinh nghiệm có thể giúp người dùng mô tả những năng lực họ cần để đáp ứng cho các mục đích doanh nghiệp của họ. Phần lớn người dùng thường mô tả các yêu cầu chức năng theo cách mông lung và trừu tượng, và không chú ý tới thuộc tính chất lượng, mục đích hiệu năng, qui tắc doanh nghiệp, giao diện bên ngoài nhưng việc của R.E là đi tới những yêu cầu này và viết chúng ra trong bản đặc tả yêu cầu để cho tổ phần mềm có thể xây dựng chúng đúng đắn.

Phần lớn các vị trí Kĩ nghệ yêu cầu và Phân tích doanh nghiệp đều yêu cầu bằng cử nhân trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thông tin với những kĩ năng mềm mạnh và ít nhất có 3 tới 5 năm kinh nghiệm. Lời khuyên của tôi là bạn nên bắt đầu như một người phát triển phần mềm trước hết để xây dựng kinh nghiệm về dự án của bạn và học thêm về kinh doanh của công ti. Sau vài năm, bạn có thể chuyển lên vị trí lãnh đạo kĩ thuật để hiểu hơn về cách dự án được thực hiện rồi chuyển tới vị trí R.E.

English version

Full article: Requirement engineering position

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Kĩ nghệ phần mềm
  • Biên tập: Anystee.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook